Descripció del Projecte

L'Edifici Botanic és un conjunt de vivendes de diferents superfícies i distribucions, està situat a Lleida. Es tracta d'un projecte desenvolupat per a l'empresa NestCapital.

Detalls del Projecte

Compartir