Descripció del Projecte

L’empresa Germans Prosmokiwi va néixer l’any 2005 fruit d’anys d’experimentació per a adaptar el kiwi al clima de les terres de Lleida. Aquesta va ser una de les primeres botigues on-line creades per Prosite (any 2005), una web creada únicament amb HTML i JavaScript. A principis de 2019 es va renovar utilitzant el framework Symfony4.

Detalls del Projecte

Compartir