Descripció del Projecte

Family Office d'una branca de la família Reig, que avui porta els cognoms Ribas Reig i Ribas Duró. La família Reig va iniciar les seves activitats empresarials a mitjans del segle XIX a Andorra. Projecte web a mida.

Detalls del Projecte

Compartir