Descripció del Projecte

YouAndEnglish proporciona una eina molt eficaç per aprendre anglès. Connecta estudiants amb professors angloparlants mitjançant WhatsApp o Skype. Es tracta d'un projecte a mida desenvolupat amb el framework CodeIgniter.

Detalls del Projecte

Compartir